Contacte

Библиотека им. Б.П. Хаждеу
Adresa Chișinău , Ştefan cel Mare şi Sfînt 148 Tel/Fax
— телефон 022 223-360 022 225-006
Site