Металл и металлоконструкции
Comsales Grup
Adresa Кишинев, Mesterul Manole 5A Tel/Fax
— телефон 022 885-517 022 885-516 022 885-520
— факс 022 885-516
Site e-mail

Comsales Grup: Primul complex cerealier de tip ZAV construit în Republica Moldova

Compania “Comsales Grup” are misiunea de a deservi întreprinderile industriale și agricole în domeniul construcțiilor metalice, acționînd în calitate de antreprenor general de la pregătirea documentației de proiectare pînă la darea obiectului în expolatare.

Controlînd toate etapele procesului de construcție, “Comsales Grup” garantează soluții eficiente, respectarea termenilor și a bugetului, precum și fiabilitatea construcțiilor ridicate.

comsales160615-(1)

Analizînd necesitățile producătorilor agricoli în vederea diversificării ofertei, compania “Comsales Grup” a concluzionat că există careva lacune în infrastructura post-recoltare a sectorului agricol. Dacă agricultorii locali au învățat bine lecția producerii, atunci subiectul depozitării și prelucrării încă urmează a fi studiat. În acest context, compania a venit cu oferta complexurilor cerealiere de tip ZAV.

ZAV (abriaviatura termenului rus “Зерноочистительныйагрегат”) – este un complex tehnic, predestinat purificării mecanizate a culturilor cerealiere, inclusiv mecanizării lucrărilor de încărcare-descărcare.

După destrămarea URSS, în Republica Moldova a fost construit un singur complex de tip ZAV. Frecvența redusă de construcție a complexurilor respective are cauze raționale. Este binecunoscut faptul că în anii 90 agricultura s-a pomenit în perioada de tranziție: producția agricolă ca volum, prin urmare și veniturile ca valoare, au scăzut catastrofal, relațiile cu FMI și alte instituții financiare mondiale încă nu au fost stabilite, conjunctura politică era instabilă, factori care excludeau posibilitatea atragerii investițiilor în agricultură. Abia începînd cu anii 2003-2004 agricultorii, teoretic, dispuneau de resurse financiare pentru a efectua investiții. Un alt motiv ce descrie lipsa noilor complexuri de tip ZAV în Moldova de după 1991 are rădăcina în axioma parității: ” Nu poți avea clienți dacă nu le oferi un produs. Nu poți oferi un produs dacă nu ai clienți.” Pricina a fost în lipsa ofertei pe piață. Compania „Comsales Grup” este prima care a venit cu oferta construcției ZAV-urilor în 2012, iar în 2013 a fost primită prima comandă.

comsales160615

Complexul cerealier de tip ZAV constă din 2 categorii de elemente: сonstrucția metalică și utilajul necesar. Compania “Comsales Grup” este specializată în construcții din metal. Toate activitățile conexe acestui domeniu au fost executate independent . Lucrările au inceput cu proiectarea,continuînd cu realizarea fundației, construcția bucherului, executarea și montarea carcasei metalice și a pereților din tablă profilată. Avînd rolul prestatorului de servicii principal, compania a fost responsabilă de testarea și darea obiectului în exploatare. Utilajul de profil, așa ca separatorul și norele, a fost procurat de la alți furnizori interni și externi.

Cererea pentru complexuri de tip ZAV sa dovedit a fi destul de pronunțată. După complexul cerealier construit în 2013,compania “Comsales Grup” a mai primit 3 comenzi, una din care se negociază în prezent.

ZAV-urile reprezintă încă un pas spre o agricultură civilizată, un instrument ce va permite agricultorilor să controleze calitatea producției obținute, să micșoreze cheltuielile de depozitare și prelucrare, iar prin urmare să sporească rentabilitatea propriei afaceri.

Compania „Comsales Grup” iși dorește să fie alături de agricultori pe drumul modernizării, aflinduse permament în căutarea noilor soluții.

Detalii: tel. 068613333

Comsales Grup
Adresa Кишинев, Mesterul Manole 5A Tel/Fax
— телефон 022 885-517 022 885-516 022 885-520
— факс 022 885-516
Site e-mail

ştiri "Comsales Grup"