Алкогольные напитки
Efes Vitanta Moldova Brewery
Adresa Chișinău, Uzinelor 167 Tel/Fax
— телефон 022 885-201 022 885-228
— факс 022 428-103
Site e-mail

Efes Moldova a făcut publice situațiile financiare pentru anul 2015

50 milioane lei profit net şi 287 milioane lei impozite şi taxe la buget – Efes Moldova a făcut publice situațiile financiare pentru anul 2015.

Compania Efes Vitanta Moldova Brewery a publicat Situațiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015. Situațiile financiare au fost auditate de către auditorul independent PricewaterhouseCoopers, în opinia căruia situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, performanțelor financiare precum și fluxului de trezorerie ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015. Raportul financiar a fost întocmit în corespundere cu Standardele Internationale de Raportare Financiare (IFRS). 

Confom situațiilor financiare pentru perioada de gestiune 2015 pot fi menționate următoarele performanțe:
- Volumul vînzărilor a totalizat 86.8 mil. Lt în 2015, în creștere nesemnificativă față de anul precedent, însă volumul vînzărilor pe piața locală a scăzut cu 3,7%, ;
- Vînzările nete au insumat 691.8 mil. MDL, în creștere cu 3,9%.
- Devalorizarea valutei naționale a condus la pierderi din diferențe de curs valutar în mărime de 1,5 mil. MDL, însa pierderile au scăzut comparativ cu anul precedent cu 4,5 mil. MDL datorită  managementului efecient al trezoreriei. În rezultat, profitul net al companiei în 2015 a constituit 49,7 mil. MDL, ceea ce reprezintă 31,05 MDL pe acțiune.
- Investițiile capitale au constituit 48,8 mil. MDL în scădere cu 51,4% față de 2014, ca rezultat al politicii companiei de a mări fluxul de numerar disponibil din exploatare, care s-a majorat cu 7,3%, pîna la 176,9 mil. MDL.  
- Suma impozitelor, taxelor și contribuțiilor achitate în 2015 la bugetul de stat constituie 287 mil. MDL (+7% vs 2014), din care accize 159.2 mil. MDL, TVA 85.6 mil MDL, impozit pe venitul întreprinderii 7.8 mil MDL. 

Situațiile financiare și Raportul conducerii pentru 2015 pot fi accesate pe pagina web a companiei www.efesmoldova.md

Efes Vitanta Moldova Brewery
Adresa Chișinău, Uzinelor 167 Tel/Fax
— телефон 022 885-201 022 885-228
— факс 022 428-103
Site e-mail

ştiri "Efes Vitanta Moldova Brewery"