Алкогольные напитки
Efes Vitanta Moldova Brewery
Adresa Chișinău, Uzinelor 167 Tel/Fax
— телефон 022 885-201 022 885-228
— факс 022 428-103
Site e-mail

Efes Moldova este în dialog activ cu autoritățile de mediu privind problemele managementul deșeurilor solide

,,Nu poți rezolva problemele de azi cu soluțiile de azi” – această concluzie expusă de către Alphan Eröztürk Managererul pentru afaceri externe si guvernamentale al ÇEVKO Environmental Protection and Packaging Waste Recovery Foundation (Turcia), poate fi considerată și o concluzie generală a work-shopului “Managementul deșeurilor solide – provocări și oportunități pentru sectorul privat în contextul euro-integrării”. Evenimentul a avut loc pe data de 28 aprilie, 2015 și a fost organizat de către Asociația Bussinessului European EBA în colaborare cu Ministerul Mediului și cu suportul companiilor Efes Moldova, Coca-Cola Hellenic și Moldcell.

Work-shopul a avut drept scop împărtășirea practicilor europene privind problema gestionării deșeurilor solide și alegerea unui model potrivit soluționării acestei probleme în Republica Moldova. Tatiana Țugui, managerul oficiului Prevenirea Poluării Mediului, unul dintre reprezentanții ministerului a subliniat faptul că soluția tuturor problemelor în acest domeniu este colaborarea continuă a mediului privat cu statul. Tot ea a mai menționat că Ministerul Mediului este gata să susțină bunele inițiative venite din partea mediului privat în scopul sporirii responsabilizării cetățenilor pentru protecția mediului înconjurător.

Gestinarea deșeurilor solide reprezintă, la momentul actual, una dintre premisele principale de integrare a Republicii Moldova în UE. Modul în care sectorul privat ar putea colabora la creare și gestionarea acestui sistem a fost expus, pe baza practicilor din Romania, Bulgaria, Turcia și Suedia, de către Alphan Eröztürk, Manager afaceri externe și guvernamentale CEVKO Environmental Protection and Packaging Waste Recovery Foundation (Turcia), Sabine Strnad, expert european în domeniul managementului deșeurilor și Dag Lundén, Environmental manager, TeliaSonera Group.

Astfel, un prim-pas pentru Moldova privind managementul deșeurilor solide ar fi implementarea sistemului de responsabilitate extinsă a producătorilor, prin crearea unor asociații de producători care ar acționa conform unui cadru legal și ar stabili pași concreți de activitate în vedera colaborării cu administrația publică și companiile colectoare și reciclatoare a deșeurilor.

În opinia Efes Moldova, sistemul de management al deșeurilor solide în Moldova urmează să fie decis în urma discutării lui pe larg cu businessul, administrația centrală și locală, societatea civilă, pentru a ne asigura că avem un sistem incluziv, clar și ușor de implementat și respectat de către toți, de la simplul cetățean și micro-întreprinderi, pînă la giganții industriali care ar putea să apară în Moldova în viitor.

Efes Vitanta Moldova Brewery
Adresa Chișinău, Uzinelor 167 Tel/Fax
— телефон 022 885-201 022 885-228
— факс 022 428-103
Site e-mail

ştiri "Efes Vitanta Moldova Brewery"