Алкогольные напитки
Efes Vitanta Moldova Brewery
Adresa Chișinău, Uzinelor 167 Tel/Fax
— телефон 022 885-201 022 885-228
— факс 022 428-103
Site e-mail

Efes Vitanta Moldova Brewery anunță campania promoțională „Timişoreana te răsplăteşte – Caută darul berarului sub capac”

Campania are loc pe teritoriul Republicii Moldova in perioada 15 martie 2016 – 31 mai 2016 (inclusiv).

Campania are loc pe teritoriul Republicii Moldova in perioada 15 martie 2016 – 31 mai 2016 (inclusiv).

Produsele participante la promoţie sunt:

- Bere "Timișoreana" cu ambalaj promoțional 0,5L sticlă în ambalaj returnabil;
- Bere "Timișoreana" cu ambalaj promoțional 2L PET.

Ambalajul participant la promoție va putea fi identificat prin eticheta promoţională și capacele de culoare roșie şi cu inscripția "Promo".

Pe parcursul Campaniei se vor acorda următoarele premii:
- 30 000 halbe cu logo Timișoreana;
- 150 000 de sticle de bere Timișoreana 0,5L sticlă în ambalaj returnabil.

Premiile în cadrul Campaniei pot fi revendicate la centrele de eliberare a premiilor în perioada 1 aprilie 2016 – 15 iunie 2016 (inclusiv) în orele de program ale centrului respectiv.

Lista centrelor de eliberare a premiilor, precum și alte informații despre ridicarea premiilor, va fi disponibilă la cerere, prin apelarea la numărul de telefon 022 885 299 , între orele 9:00 și 17:00, de luni până vineri, pe toată durata Campaniei.

Regulamentul campaniei poate fi consultat aici.

Regulament oficial

1. Organizatorii.

Campania promoțională "Caută darul berarului sub capac" (în continuare "Campania") este organizată de Î.M. "Efes Vitanta Moldova Brewery" S.A., cu sediul în str. Uzinelor 167, mun. Chișinău, Republica Moldova (în continuare "Organizator"),
Participanții la Campanie sunt obligați să respecte condițiile Regulamentului oficial al Campaniei (în continuare "Regulament"). Regulamentul oficial va fi disponibil la solicitare, prin apelarea la numerele de telefon 022 885 299 între orele 9:00 și 17:00, cu pauza de masa intre 13.00-14.00, de luni până vineri pe toată durata Campaniei, excluzând sărbătorile oficiale. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa sau modifica Regulamentul oficial.

2. Teritoriul, durata și participanții la Campanie.

Campania are loc pe teritoriul Republicii Moldova in perioada 15 martie 2016 – 31 mai 2016 (inclusiv).
Campania va fi desfășurată în conformitate cu datele speciale prevăzute de prezentul Regulament. Campania este deschisă participării oricăror persoane fizice ce au împlinit 18 ani și sunt cetățeni ai Republicii Moldova, cu excepția angajaților Î.M. "Efes Vitanta Moldova Brewery" S.A., agențiilor de publicitate implicate în această Campanie, a distribuitorilor, proprietarilor și angajaților unităților de vânzare cu amănuntul a produselor companiei, și a membrilor familiilor (copii, părinți și soți) acestora.

3. Marca și ambalajul participant.

Campania va fi desfășurată pentru următoarele mărci de bere comercializate de către Organizator:
- Bere "Timișoreana" cu ambalaj promoțional 0,5L sticlă în ambalaj returnabil;
- Bere "Timișoreana" cu ambalaj promoțional 2L PET.

Ambalajul participant la promoție va putea fi identificat prin eticheta promoţională și capacele de culoare roșie Şi  cu inscripția "PROMO".
Produsele promoționale vor fi identificate prin prezența datei de producere pe capacul roșu promoțional.

4. Mecanismul Campaniei, premii și cantitatea lor.

Pe parcursul Campanie se vor acorda următoarele premii:
- 30 000 halbe cu logo Timișoreana,
- 150 000 de sticle de bere Timișoreana 0,5L sticlă în ambalaj returnabil.

Mecanismul Campaniei constă în câștigarea premiilor inscripționate sub capacul roșu cu inscripția "Promo" pe exterior după cum urmează:
- Capacul promoțional cu inscripția "Halba" pe partea interioară a capacului garantează premiul – o halbă cu logo Timișoreana;
- Capacul promoțional cu inscripția "Bere 0.5L" pe partea interioară a capacului garantează premiul – o sticlă de bere Timișoreana 0,5L în ambalaj returnabil, ce se va elibera câștigătorului în schimbul ambalajului (o butelie Timișoreana 0,5L returnabilă) sau după achitarea costului ambalajului returnabil;
-  Capacul promoțional cu inscripția "Mai incearca" pe partea interioară a capacului nu este câștigător.

Capacele promoționale cu orice altă inscripție diferită de cele enumerate mai sus sau capacele lipsite de orice inscripție pe partea interioară nu sunt capace câștigătoare.

5. Revendicarea, validarea și primirea premiilor.

Premiile în cadrul Campaniei pot fi revendicate la centrele de eliberare a premiilor în perioada 1 aprilie 2016 – 15 iunie 2016 (inclusiv) în orele de program ale centrului respectiv.

Pentru a revendica premiul halbă cu logo Timișoreana, va fi necesar de prezentat capacul câștigător valid cu inscripția pe partea interioară a capacului "Halba" la orice centru de eliberare a premiilor.

Pentru a revendica premiul sticlă de bere Timișoreana 0,5L în ambalaj returnabil, va fi necesar de prezentat capacul câștigător valid cu inscripția pe partea interioară a capacului "Bere 0.5L" la orice centru de eliberare a premiilor. La centrul de eliberare a premiilor participantului i se va elibera o sticlă de bere Timișoreana 0.5L în ambalaj returnabil în schimbul ambalajului (o butelie Timișoreana 0.5L returnabilă). În caz contrar Participantul va fi nevoit să achite costul ambalajului.

Lista centrelor de eliberare a premiilor, precum și alte informații despre ridicarea premiilor, va fi disponibila la cerere, prin apelarea la numerelor de telefon 022 885 299 , între orele 9:00 și 17:00, de luni până vineri, pe toată durata Campaniei.

Organizatorul nu poarta răspundere în cazul imposibilității centrelor de eliberare a premiilor de a elibera un premiu în baza capacului câștigător din motivul lipsei premiului în stocul centrului dat la momentul adresării.

Capacele promoționale ilizibile, alterate, duplicate, contrafăcute sau deteriorate nu sunt valide și se consideră a fi nule.
Premiile în cadrul Campaniei se eliberează cu condiția respectării de către Câștigători a condițiilor stabilite de prezentul Regulament și a prevederilor legislației în vigoare a RM.

6. Răspunderea. Organizatorul nu poartă nici o răspundere și nu va fi parte în pricinile referitoare la dreptul de proprietate asupra revendicărilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor nu vor avea nici o influență asupra principiului că Organizatorul va oferi premiul persoanei a cărei revendicare a fost primită de Organizator în conformitate cu prevederile acestui Regulament oficial. Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondență cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior oferirii de facto a premiilor, sau ulterior expirării perioadei promoției.

7. Minorii și persoanele lipsite de capacitate juridică. La promoție pot participa doar persoane care au împlinit vârsta de 18 ani, cetățeni ai Republicii Moldova. Premiile nu pot fi înmânate persoanelor juridice sau altor persoane fizice, decât Câștigătorilor sau reprezentanților lor legali, prin semnarea unei declarații care ar elibera Organizatorul de orice răspundere care ar putea reieși din transmiterea reală a premiului, cât și de plata unor daune sau pretenții de orice natură în legătură cu aceste reguli.

8. Încetarea Campaniei. Această Campanie poate fi încetată 1) în caz de un eveniment de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua această Campanie; 2) în cazul epuizării premiilor indicate la p.4 a prezentului Regulament, până la expirarea termenului campaniei specificat la p. 2 al regulamentului.

9. Litigii. Orice litigiu potențial între Organizator și participanții la Campanie vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în caz că asemenea soluționare va fi imposibilă, litigiul va fi soluționat de instanțele de judecată din Republica Moldova.

10. Regulament oficial. Acest Regulament oficial este disponibil fără plată, la solicitare, oricărui participant la Campanie. Pentru informație suplimentară, va rugăm să sunați la numărul de telefon al Campaniei 022 885 299, de luni până vineri între orele 9:00 și 17:00, cu pauză de masă între 13.00-14.00, în perioada desfășurării Campaniei, excluzând sărbătorile oficiale. Participând la această Campanie, participanții își exprimă acordul de a respecta acest Regulament oficial și de a se conforma prevederilor acestuia. Originalul Regulamentului se păstrează la sediul Organizatorului.

Efes Vitanta Moldova Brewery
Adresa Chișinău, Uzinelor 167 Tel/Fax
— телефон 022 885-201 022 885-228
— факс 022 428-103
Site e-mail

ştiri "Efes Vitanta Moldova Brewery"