Сахар
Sudzucker Moldova
Adresa Chișinău, Timis 19 Tel/Fax
— телефон 0252 28-010
— факс 0252 28-020
Site e-mail

Südzucker Moldova va spori finanțarea producerii sfeclei de zahăr în 2016

Despre aceasta a declarat speakerul Comitetului de Conducere al Sudzucker Moldova SA, Alexander Koss, în timpul unui seminar dedicate noilor tehnologii de producere a sfeclei de zahăr, organizat la Drochia pentru partenerii agricoli ai companiei.

Având în vedere pierderile suportate de sectorul de producere a sfeclei de zahăr din Moldova în anul trecut din cauza secetei, conducereea companiei, cu acordul majorității acționarilor – concernul european Sudzucker AG - a decis să susțină producătorii de sfeclă, investind în sector resurse financiare suplimentare. Astfel, în 2016 compania va plăti fiecărui partener agricol câte  o mie de lei pentru fiecare hectar însămânțat cu sfeclă de zahăr, în cazul în care aceștia vor păstra suprafețele cultivate la nivelul anului trecut. Iar pentru fiecare hectar în plus, cultivat cu această cultură agricolă în anul curent, gospodăriile vor mai primi câte 2 mii de lei. În total, pentru realizarea programului financiar de suport al producătorilor agricoli, compania a rezervat peste 16 milioane de lei.

În afară de aceasta, organizația financiară Agro-Credit, creată de Sudzucker Moldova trei ani în urmă, va aloca în 2016 credite preferențiale producătorilor agricoli - la  o rată mai mică cu 25% decât rata comercială instituită pe piața financiară din RM- pentru lucrările de câmp, în valoare totală de 125 mln. lei.  În conformitate cu programul gospodăriilor agricole și cel al Sudzucker Moldova, Agro-Credit alocă, de asemenea, credite pe termen mediu cu o rată de doar 7,5% pentru procurarea sistemelor și tehnicii de irigare. Fondul aproximativ prevăzut pentru acest produs în 2016 constituie aproximatim 12 mln lei.

Totodată, în anul curent, Sudzucker Moldova va participa de rând cu partenerii agricoli  la selectarea companiei de asigurări , dispuse să ofere un pachet de asigurare a riscurilor agricole la un preț optim.

În fine, în pofida lipsei premiselor de stabilizare a prețului pentru zahăr în Moldova și în regiune, în general, compania a decis să mărească prețul pentru sfecla contractată de la parteneri pentru recolta viitoare, până la 700 lei/ tonă ( de la 600 lei/tonă în 2015).

Conform aprecierilor făcute de Directorul Departamentului de Materie Primă, Anatolie Gorodenco, bonusurile financiare oferite partenerilor agricoli ai companiei, vor asigura lărgirea suprafețelor cultivate cu sfeclă de zahăr, contractate de companie pentru anul 2016 - de la 12 la 15-16 mii ha. Indicele final va fi concretizat pe măsură ce campania de însămânțare va avansa. În afară de posibilitățile financiare, suprafața de însămânțare va depinde și de suprafața terenurilor agricole ale gospodăriilor, care să corespundă necesităților tehnologice.

Sudzucker Moldova
Adresa Chișinău, Timis 19 Tel/Fax
— телефон 0252 28-010
— факс 0252 28-020
Site e-mail

ştiri "Sudzucker Moldova"