Сахар
Sudzucker Moldova
Adresa Chișinău, Timis 19 Tel/Fax
— телефон 0252 28-010
— факс 0252 28-020
Site e-mail

Timp de 15 ani Südzucker Moldova a făcut investiții în valoare de aproape 60 mln euro

Peste două treimi din suma totală – 42 mln euro – au fost investite nemijlocit în modernizarea procesului de producere a zahărului. La fabricile de zahăr din Drochia și Fălești a fost renovat aproape tot utilajul tehnologic. Ca urmare, s-au redus de trei ori pierderile de zahăr. S-a redus de mai bine de două ori și consumul de energie, consumul de calcar – cu 48% și utilizarea altor consumabile – cu 15%. Ambele fabrici și-au sporit capacitatea de prelucrare a sfeclei de zahăr cu 25%, astfel încât capacitatea medie de producere a întreprinderii din Drochia constituie acum 3,4 mii tone/zi, iar cea a fabricii din Fălești – 3,7 mii tone/zi.

În ambele fabrici a fost implementat cu succes proiectul ”zona albă”: au fost reconstruite total secțiile de producere. Ca rezultat, noul nivel tehnologic al întreprinderii a permis companiei Südzucker Moldova să fie certificată cu succes în conformitate cu cel mai performant standard internațional al calității și siguranței procesului de producere НАССР, ISO 9001:2008 și FSSC 22000. Acum calitatea zahărului  este comparabilă cu cea a producției companiilor europene din cadrul grupului Südzucker.

Compania Südzucker Moldova a investit peste 8 mln de euro în dezvoltarea bazei materiale și tehnologice a industriei producătoare de zahăr din Moldova. Din aceste resurse a fos creată propria întreprindere agricolă experimentală Agro SZM, care prelucrează peste 9 mii ha. În 2016 întreprinderea a însămânțat cu sfeclă de zahăr 1,7 mii ha. Agro SZM dispune de un parc impunător, care însumează peste 40 de mașini și agregate moderne, produse de cele mai performante companii inginerești din Europa.

Südzucker-Moldova și-a susținut financiar partenerii agricoli, la procurarea a peste 60 de unități de tehnică agricolă performantă: combine, încărcătoare pentru sfeclă, tractoare, tehnică de irigare, semănătoare, stropitoare și alte mașini. Prin intermediul propriului agent financiar,  Agro-Credit ,compania acordă credite întreprinderilor producătoare de sfeclă, în valoare de zeci de milioane de lei anual.

Südzucker Moldova colaborează eficient cu mai bine de 100 de întreprinderi agricole, de la care sunt contractate anual între 14 și 17 mii ha de sfeclă de zahăr. Prin parteneriat eficient și consultanță permanentă oferite de experții concernului Südzucker AG și agronomii companiei Südzucker Moldova, pe parcursul ultimilor 15 ani s-a dublat recolta medie de sfeclă de zahăr, așa încât în sezoanele cu condiții meteorologice favorabile aceasta depășește 45 t/ha.

Aproape 10 mln de lei au fost investite de compania Südzucker Moldova în proiecte speciale, cel mai important fiind proiectul ”energia verde”. În acest sens, la fabrica din Drochia a fost construită o instalație care produce din borhot de sfeclă 8,5 mln m³ de biogaz anual. Biogazul produs aici acoperă 15-20% din consumul de gaz al fabricii pe sezon. Pe bază de biogaz mai funcționează încă două instalații de cogenerare, fiecare cu o capacitate de 1,2 Mwt/h, care furnizează energie electrică în sistemul energetic al orașului Drochia. Fabrica de biogaz din Drochia este cel mai mare furnizor de ”energie verde” din toată țara. Produsul derivat din activitatea instalației de biogaz îl reprezintă aproximativ 50 mii de tone de mâl roditor pe an, un îngrășământ organic foarte prețios. Un alt produs derivat e apa fierbinte. Ea se folosește la încălzirea încăperilor fabricii și ca sursă de energie pentru uscătorul de cereale cu o capacitate de prelucrare de 200 - 400 tone pe zi, dat în exploatare anul trecut.

Compania moldo-germană ÎM Südzucker Moldova SA  a fost creată în mai 2001. Din companie fac parte fabricile de zahăr din Drochia și Fălești, care produc anual cca 100 mii tone de zahăr, și centrul logistic din Alexandreni, cu o capacitate de depozitare de 40 mii tone de producție.

Sudzucker Moldova
Adresa Chișinău, Timis 19 Tel/Fax
— телефон 0252 28-010
— факс 0252 28-020
Site e-mail

ştiri "Sudzucker Moldova"