Grigore Belostecinic: Trebuie să avem încredere în ceea ce fac colegii noştri din învăţământul preuniversitar

5 iulie 2012, 9:15 imprimare copiază link-ul Link-ul a fost copiat in change bufer
Grigore Belostecinic Grigore Belostecinic

În ce condiţii se va face admiterea la ASEM anul acesta şi la ce să se aştepte proaspeţii studenţi aflaţi în interviul realizat cu Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, Grigore Belostecinic.

Ce surprize aduce admiterea din acest an?

Nu este vorba despre surprize foarte mari, ci mai degrabă despre unele noutăţi în comparaţie cu admiterea de anul trecut. Prima noutate tine de faptul ca fiecare universitate va fi  în drept să-şi elaboreze regulamentul propriu în care să stabilească modalitatea de admitere, adică nu va mai fi ca şi în anii precedenţi un regulament dur şi rigid. Din punctul meu de vedere este un pas bun deoarece acordă universităţilor mai multă autonomie reală în organizarea activităţilor lor.

In plus, anul acesta noi am decis să lărgim spectrul specialităţilor la ciclul 1 licenţă şi ciclul 2  master, şi aici mă refer la extinderea componentei ce ţine de informatică şi tehnologii informaţionale. La specialităţile menţionate vom avea locuri atât la contract, cât şi la buget. Este un domeniu specific profilului instituţiei noastre in care avem un potenţial didactic foarte calificat şi anume 5 doctori habilitaţi, profesori universitari in domeniu. Toate celelalte  universităţi luate împreună nu au un asemenea număr de specialişti. Dotarea tehnico-materială este la nivelul cel mai mare.

Anul acesta vom organiza înmatricularea în ciclul 1 de licenţă la o nouă specialitate care se numeşte Tehnologii şi Management în Alimentaţia Publică, care de altfel este o profesie  solicitată pe piaţa muncii. La ciclul 2 am venit cu un şir de programe noi de masterat prin care ne-am propus să aprofundăm componenta pur economică.

Pentru absolvenţii de liceu, concursul va fi organizat în baza mediei aritmetice simple a mediei examenelor de la BAC şi a mediei pe anii de studiu.

Cu ce medie se intră anul acesta la facultate?

Unele universităţi optau anterior pentru organizarea probelor de admitere. Noi, însă nu suntem  de acord cu această idee. Considerăm că nu este necesar să stresăm de două ori pe vară tinerii absolvenţi de liceu şi că trebuie să avem încredere în ceea ce fac colegii noştri din învăţământul preuniversitar. Ca urmare, mediile din diploma de BAC ne vor servi drept criterii de admitere.

Astfel, pentru absolvenţii de liceu, concursul va fi organizat în baza mediei aritmetice simple a mediei examenelor de la BAC şi a mediei pe anii de studiu. Pentru cei care vor veni după colegii, concursul la fel va fi organizat în baza mediei examenului la absolvire şi mediei pe anii de studiu. În cazul celor care vin la noi după o altă universitate, admiterea se va face în baza mediei generale din diploma de licenţă.

Având un număr limitat de locuri de muncă şi un surplus al ofertei educaţionale din partea universităţilor agenţii economici consideră că au din cine alege şi că nu trebuie să investească.

Deja de mulţi ani se discută la diferite nivele despre calitatea studiilor şi calitatea specialiştilor cu licenţă, dar fără abilităţi elementare solicitate de angajator. De ce se întâmplă aceste lucruri şi ce face universitatea dvs. pentru a micşora decalajul între necesităţile businessului şi competenţele absolvenţilor şi cât de mult ţineţi cont de necesităţile pieţei atunci când stabiliţi numărul de burse disponibile?

Problema calităţii este una veşnică şi specifică pentru toate statele lumii inclusiv şi pentru Moldova. Vreau să vă zic că noi am făcut un şir de paşi concreţi în vederea îmbunătăţirii calităţii pregătirii absolvenţilor noştri. În primul rând am elaborat o curriculă ce corespunde intr-o măsură mare la ceea ce se face in universităţile europene. Noi avem relaţii foarte bune de colaborare şi schimb de experienţă cu un număr mare de universităţi din Europa şi de peste ocean. Avem încheiate convenţii de colaborare cu universităţi din Europa în baza cărora eliberăm după absolvire diplome duble. Circa 20 de studenţi au primit deja acest tip de diplomă. Intenţionăm să mai negociem în timpul apropiat câteva convenţii similare cu o universitate din Austria şi o şcoală de business din Rotterdam.

În cadrul universităţii am implementat un sistem de management al calităţii în baza standardelor europene. Acesta presupune acţiuni de optimizare a tuturor proceselor ce au loc în ASEM şi pot contribui pozitiv la creşterea calităţii studiilor. Noi facem evaluarea cunoştinţelor pe tot parcursul semestrului şi nu doar la sesiune, iar nota generală se calculează reieşind din notele de la sesiune şi notele obţinute pe parcursul anului universitar. În acest an am crescut exigenţele referitoare la frecventarea orelor de către studenţi, iar persoanele care nu vor respecta aceste reguli vor fi libere să plece la alte universităţi.

Nu neg faptul ca relaţiile dintre noi şi agenţii economici sunt o problemă, dar această problemă o au toate universităţile. Parteneriatul cu agenţii economici din păcate nu merge prea bine la noi deoarece ei nu sunt dispuşi să-şi aducă contribuţia la îmbunătăţirea calităţii procesului de studiu. Având un număr limitat de locuri de muncă şi un surplus al ofertei educaţionale din partea universităţilor agenţii economici consideră că au din cine alege şi că nu trebuie să investească. Cu toate acestea, în cadrul ASEM există un departament responsabil de plasarea în câmpul muncii şi relaţii cu agenţii economici. Avem un incubator de afaceri propriu cu întreprinderi reale şi activităţi reale.  

Cum se stabileşte astăzi mărimea taxelor pentru studii şi cât de corectă este această metodologie în opinia dvs.?

Este o metodologie absolut greşită deoarece mărimea taxelor pentru universităţile publice este stabilită prin hotărâre de guvern. Aceasta metodologie nu are la baza ei anumite argumente nici de ordin economic şi nici social. Este, probabil, o încercare de a stopa creşterea taxelor de studii care, spre regret, în realitate are efect invers. Consider că aceasta este o problemă. Pentru ca o universitate să fie bună, ea are nevoie de mai multă libertate şi de mai mulţi bani. Orice plăcere costă. Din cauza lipsei de resurse noi pierdem din competitivitate în raport cu universităţile din această zonă a Europei.

În ultimii 4-5 ani taxele pentru studii nu au fost majorate, cel puţin la ASEM. În acelaşi timp costurile de întreţinere au crescut. În realitate taxele pentru studii ar trebui să acopere cheltuielile de întreţinere, să asigure salarii decente profesorilor şi să permită universităţilor să se dezvolte şi să se modernizeze. Dacă aceste surse ar veni de la bugetul de stat, noi nu am fi nevoiţi să taxăm studenţii.

Un număr mai mare de studenţi din localităţile rurale pleacă la universităţile din zonă, şi anume la cea din Bălţi şi din Cahul, iar la ASEM vin să se înmatriculeze persoane din Chişinău şi raioanele din jur.

Câţi studenţi vor fi înmatriculaţi anul acesta în universitatea dvs. şi câţi dintre aceştia vor beneficia de cămin?

Anul acesta planul de înmatriculare pe ţară va fi mai mic decât anul precedent cu circa doua mii de locuri deoarece mai puţini elevi au absolvit liceul în anul curent.

În ASEM în planul de înmatriculare la nivel de proiect la moment nu sunt mari modificări în comparaţie cu anul trecut atât la buget, cât şi la contract. Se va acorda prioritate la înmatriculare conform planului de înmatriculare specialităţilor din domeniul tehnologiilor informaţionale.

Referitor ca cămine – ASEM dispune de 6 cămine cu o capacitate de 1500 de locuri care vor fi puse integral la dispoziţia studenţilor. Nu toate persoanele care solicită cămin îl primesc. Există o metodologie de repartizare a locurilor de cazare aprobata de senatul ASEM care presupune şi o implicare activă a sindicatului studenţesc. În ultimul timp, gradul de asigurare cu cămin este în creştere deoarece un număr mai mare de studenţi din localităţile rurale pleacă la universităţile din zonă, şi anume la cea din Bălţi şi din Cahul, iar la ASEM vin să se înmatriculeze persoane din Chişinău şi raioanele din jur. Dacă această tendinţă se va menţine, ne putem aştepta la o scădere a solicitărilor de cămin dar deocamdată avem unele probleme la capitolul dat.

Ion Toma

allmoldova
Get Adobe Flash player
Arhiva: