Ion Bostan: Taxele actuale sunt departe de a fi cele reale

12 iulie 2012, 9:23 imprimare copiază link-ul Link-ul a fost copiat in change bufer
Ion Bostan Ion Bostan

Continuăm să discutăm despre admitere în instituţiile de învăţământ superior din ţară, de data aceasta cu rectorul Universităţii Tehnice din Moldova, dl Ion Bostan, care între altele ne-a anunţat când va fi lansat în spaţiu primul satelit al RM.

Ce surprize aduce admiterea din acest an?

Cea mai mare surpriză din anul curent constă în faptul că universităţile organizează admiterea în baza unei modalităţi proprii. În acest an la UTM s-a modificat formula de determinare a mediei  de concurs. Astfel, media de concurs se bazează pe trei componente cu coeficienţi de ponderare a mediei BAC-ului, mediei din anii de studiu şi media de la una dintre disciplinele selectate de către competitor la înmatriculare – matematică, fizică sau chimie. De asemenea, pentru specialităţi precum arhitectura, design industrial şi design interior se vor organiza examene de aptitudini.

Anul acesta anumiţi parlamentari, dar şi societatea civilă, au propus să se permită depunerea simultană a actelor de către competitori la trei universităţi la una şi aceiaşi specialitate.

Deja de mulţi ani se discută la diferite nivele despre calitatea studiilor şi calitatea specialiştilor cu licenţă, dar fără abilităţi elementare solicitate de angajator. De ce se întâmplă aceste lucruri şi ce face universitatea dvs. pentru a micşora decalajul între necesităţile businessului şi competenţele absolvenţilor şi cât de mult ţineţi cont de necesităţile pieţii atunci când stabiliţi numărul de burse disponibile?

Spre regret, în perioada de după proclamarea independenţei Republicii Moldova, nu am izbutit să creăm un mecanism de motivaţie a elevului de a acumula cunoştinţe în anii de liceu. Noi, universităţile, de asemenea nu am creat mecanisme eficiente de motivaţie a studenţilor. Motivarea este o problemă complexă care trebuie luată în calcul de toate componentele sistemului educaţional. Această situaţie a fost discutată în repetate rânduri în cadrul Colegiului Ministerului Educaţiei şi la Consiliul Rectorilor.

Anul acesta anumiţi parlamentari, dar şi societatea civilă, au propus modificarea regulamentului de înmatriculare astfel încât să permită depunerea simultană a actelor de către competitori la trei universităţi la una şi aceiaşi specialitate. Aplicarea inovaţiei respective trebuie pregătită din timp şi aici aş sublinia faptul că este inadmisibil ca fiecare din cele trei universităţi la care studentul va putea depune actele să practice modalităţi proprii de înmatriculare. Ar fi corect ca toate universităţile să aibă o modalitate de înmatriculare unică. Pentru aceasta ar trebui să ne pregătim, să alegem modalitatea de înmatriculare fie în baza mediei, fie în baza unui examen integrat, să simulăm prin softurile pe care le avem procesul de înmatriculare şi să creăm centre de înmatriculare. Toate aceste lucruri trebuie discutate atât în mediul universitar cât şi în societatea civilă. Presupun că în cazul în care discuţiile ar începe în această toamnă atunci va fi posibil de efectuat înmatricularea din anul 2013 după noi reguli.

Conlucrarea cu mediul de afaceri este foarte necesară deoarece numai aşa vom putea să ajustăm pregătirea profesională a studenţilor noştri la cerintele agentilor economici. Încercăm să aplecăm urechea la doleanţele agenţilor economici în ceea ce priveşte modernizarea programelor de studii. Primul pas a fost deja făcut la UTM prin crearea Centrului de orientare profesională şi angajare în câmpul muncii. Acesta organizează târguri ale locurilor de muncă şi creează baza de date a agenţilor economici. UTM a semnat acorduri de colaborare cu o serie de agenţi economici precum Moldova Gaz, companii de telecomunicaţii etc., acorduri ce prevăd colaborarea activă pe mai multe dimensiuni inclusiv cercetarea ştiinţifică. În toamnă vom organiza întrevederi cu asociaţiile de profil a agenţilor economici.

Consider că finanţarea de la bugetul de stat nu trebuie să fie acordată necondiţionat pentru toţi anii de studiu.

Cum se stabileşte astăzi mărimea taxelor pentru studii şi cât de corectă este această metodologie în opinia dvs.?

Împărtăşesc opinia colegilor mei rectori ai altor universităţi că noi ar trebui să stabilim taxa minimă pentru studii reieşind din cheltuielile reale pe care le suportă universitatea. Taxele actuale sunt departe de a fi cele reale. UTM se conformează totuşi şi aplică taxele de studii aprobate încă în 2008. Zvonurile lansate de unii politicieni precum că universităţile modifică de sine stătător taxele de studii nu sunt fondate.

Noi suntem conştienţi de faptul că la calcularea mărimii taxelor de studii trebuie să ţinem cont nu numai de cheltuielile noastre reale, dar şi de posibilităţile financiare ale populaţiei. Nişte taxe exagerate ar constitui un impediment pentru tinerii de la sate de a veni la universitate.

In acelaşi timp aş vrea să menţionez necesitatea unui mecanism de motivare a studentului – de exemplu, în  fiecare an, la 1 septembrie, să anunţăm concurs pentru locurile bugetare. Cu alte cuvinte, finanţarea de la bugetul de stat să nu fie acordată necondiţionat pentru toţi anii de studiu. Consider că aceasta va motiva studentul bugetar să înveţe şi va oferi celorlalţi studenţi posibilitatea de a concura pentru o bursă din partea statului. Nu spun ca nu trebuie să avem grijă de copii orfani şi cei din familiile social-vulnerabile. Tocmai de aceea în primul an de studii circa 50 la sută din burse sunt prevăzute pentru ei, dar deja din al doilea an de studii regulile trebuie să fie comune pentru toţi.

Câţi studenţi vor fi înmatriculaţi anul acesta în universitatea dvs. şi câţi dintre aceştia vor beneficia de cămin?

După proclamarea independenţei, Universitatea Tehnică din Moldova a rămas unica instituţie de învăţământ superior din ţară cu profil tehnic. Pentru a asigura economia ţării cu cadre calificate am mărit numărul specialităţilor de la 27 la 60. În perioada 2000-2006 fiecare al patrulea student era studentul Universităţii Tehnice. În prezent acest raport a mai scăzut fiind de 1 la 5.

În anul curent vom înmatricula la studii de licenţă 3400 de persoane dintre care 1400 – la locurile finanţate din bugetul de stat şi 2000 – la contract. În ciclul doi master vor înmatricula circa 900 de studenţi.

La capitolul cămine, UTM este lider printre celelalte universităţi cu 4100 locuri de cazare. Astfel acoperim necesităţile de cazare ale studenţilor din anul întâi de studii şi ale celor din zona rurală.

Sperăm că vom fi gata să lansăm în spaţiu primul satelit al Republicii Moldova în anul 2014.

Ştim că se lucrează la primul satelit al Republicii Moldova. La ce etapă ne aflăm şi când se preconizează lansarea acestuia în spaţiu?

Satelitul nostru este un satelit de dimensiuni medii care ne va permite să realizăm următoarele obiective: scanarea teritoriului Republicii Moldova din punct de vedere cartografic, monitorizarea evoluţiei stării hidrologice a râurilor Prut şi Nistru, ecologică a pădurilor etc. Un obiectiv pur ştiinţific  este şi cercetarea influenţei radiaţiei cosmice asupra memoriei circuitelor interne instalate la bordul satelitului.

La moment ne aflăm la etapa de iniţiere a cercetărilor dinamicii stabilizării satelitului pe orbită. Avem deja în funcţiune un simulator original fabricat după proiectul nostru conceput cu elemente KNOW-HOW. În prima configuraţie satelitul este deja asamblat şi chiar zilele acestea am desfăşurat o licitaţie pentru procurarea unor componente electronice care ne-ar permite finalizarea construcţiei nodurilor funcţionale de bază ale satelitului. Practic, ne încadrăm în graficul pe care ni l-am propus. Urmează să elaborăm configuraţia antenelor pentru asigurarea comunicării satelitului cu staţia terestră şi preluarea informaţiei, lucru pe care mizăm să îl facem în parteneriat cu unele companii din domeniul telecomunicaţiilor. Sperăm ca până la finele anului 2013 să definitivăm toată infrastructura necesară pentru a asigura legătura satelitului cu staţiile terestre.

Pentru lansarea satelitului este prevăzut un şir aparte de acţiuni. Sper că la toamnă vom face primele demersuri privind asocierea cu drept de observator a Republicii Moldova la Agenţia Spaţială Europeană astfel încât la momentul potrivit să primim coridorul orbitei satelitului necesar pentru lansarea propriu-zisă a satelitului. Sperăm că vom fi gata să lansăm în spaţiu primul satelit al Republicii Moldova în anul 2014.

Ion Toma

allmoldova
Get Adobe Flash player
Arhiva: