• 19.59

Crește numărul petițiilor în domeniul comunicațiilor electronice. Ce date prezintă ANRCETI

Numărul persoanelor care apelează la ajutorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) este în creștere. Potrivit datelor prezentate în raportul privind adresările şi petiţiile examinate de ANRCETI, în anul 2017, în 2017, numărul persoanelor fizice şi juridice care s-au adresat la instituție a crescut, față de anul 2016, cu aproape 10 la sută, și a atins cifra de 974. Creșterea fost determinată de sporirea numărului de petiții, a solicitărilor de informații de interes public și a cererilor pentru obținerea consultațiilor de ordin tehnic, juridic și economic în domeniile din competența ANRCETI.

Astfel, raportul arată că numărul petiţiilor a sporit cu 32% și s-a ridicat la 243, cel al solicitărilor de acces la informaţie – cu 20,5% şi a totalizat 287, iar numărul de cereri în care persoanele interesate au solicitat consultații în domeniile din competența ANRCETI a crescut cu 13,7% și a însumat 340. În același timp, numărul total al adresărilor prin intermediul liniei telefonice gratuite pentru informare (080080080) și în cadrul orelor de audiență a scăzut cu 38,8% și a alcătuit 104, scrie bizlaw.md.

Creșterile pe segmentele nominalizate au fost cauzate de extinderea, în anul 2016, a competențelor ANRCETI în domeniul comunicațiilor poștale, cel al accesului pe proprietăți și al utilizării partajate a infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice, precum și de creșterea interesului persoanelor fizice și juridice față de aceste sfere de activitate.

Cu referință la domeniul de interes al petiționarilor, raportul arată că majoritatea dintre ei (173 petiții) au abordat probleme legate de funcționarea sectorului de comunicații electronice, o parte (49 petiții) – de accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice, iar altă parte (11 petiții) – de furnizarea serviciilor poștale.

Analiza aspectelor reclamate de petiționari arată că în cele mai multe cazuri aceștia au formulat pretenții față de clauzele incluse în contractele de furnizare a serviciilor de comunicații electronice și cele privind accesul pe proprietăți (57 petiții), faţă de mărimea plăților și datoriilor pentru consumul serviciilor de comunicații electronice, veridicitatea datelor înscrise în facturi (45 petiţii), față de corectitudinea modului de prestare de către unii furnizori a serviciilor de telefonie și de Internet, de respectarea clauzelor contractelor de furnizare a serviciilor, ale acordurilor de interconectare și actelor normative (40 petiții), de calitatea serviciilor de comunicații electronice (34 petiții).

În raport se mai arată că specialiștii ANRCETI au investigat fiecare caz semnalat de petiționari. Toate petițiile întemeiate au fost soluționate în favoarea consumatorilor, iar în celelalte cazuri ANRCETI le-a propus petiționarilor remedii de alternativă care i-au ajutat să rezolve problemele semnalate.

ANRCETI întocmește rapoarte privind adresările şi petiţiile examinate de ea începând cu anul 2001.

Mai multe noutăţi
Opinie
Aveți vreo întrebare sau ați depistat vreo eroare?
Acum vă aflați pe noua versiune a site-ului allmoldova. Dacă aveți întrebări referitoare la funcționalitatea site-ului sau ați depistat vreo eroare, rugăm să ne comunicați despre asta.
Află mai mult
Promovare
Cu siguranță veți fi observați
Acum aveți oportunitatea să vă promovați compania, produsele și seviciile prin intermediul internetului.
Află mai mult
Video
Oferim rezultate în maximum 5 zile de la aprobarea ideii
Creăm şi promovăm videourile pe Internet, în mod original şi discret.
Află mai mult