• 19.57

CSJ: Multiple încălcări și venituri ilicite la ÎM „Piața Centrală”

Întreprinderea municipală „Piața Centrală” din Chișinău este obligată să achite în bugetul de stat circa 85 de mii de lei pentru obținerea venitului ilicit, aplicând tarife eronate pentru serviciile de piață. O decizie în acest sens a fost pronunțată miercuri, 13 decembrie, de magistrații Curții Supreme de Justiție.

Astfel, ÎM „Piața Centrală” va achita în buget 42 626 lei (venit ilicit) și o sumă echivalentă drept amendă, scrie deschide.md.

Potrivit materialelor, Inspecția Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor a efectuat în perioada 11 martie 2015 – 30 aprilie 2015 un control complex al activității economico-financiare a întreprinderii, pentru perioada de activitate 01 aprilie 2012 – 01 martie 2015. Drept urmare a fost întocmit Actul inspectării complexe, fiind ulterior emisă și o prescripție privind lichidarea iregularităților constatate.

ÎM „Piața Centrală” urma să informeze Inspecția Financiară despre lichidarea încălcărilor, lucru care nu a fost făcut. În acest sens, Inspecția financiară a dispus aplicarea sancțiunilor economice sub formă de amendă în mărime de 85 252 de lei. Inspectorii au menționat că administrația întreprinderii nu a ajustat costul tarifului la cheltuielile efective reflectate în documentele primare de evidență contabilă, la suprafața comercială efectivă și la zilele efectiv lucrătoare înregistrate în evidența contabilă. Totodată, întreprinderea aplica tarife ce nu au fost aprobate de Consiliul municipal Chișinău.

Nefiind de acord cu decizia Inspecției Financiare, ÎM „Piața Centrală” a atacat în judecată, Prin hotărârea Judecătoriei Rîșcani (Chișinău) din 8 iunie 2016 acțiunea întreprinderii a fost respinsă ca nefondată.

ÎM „Piața Centrală” a mers mai departe și prin decizia Curții de Apel Chișinău din 18 iulie 2017 apelul a fost admis, fiind casată hotărârea primei instanțe și anulată decizia Inspecției Financiare „cu privire la aplicarea sancțiunilor economice”.

Magistrații de la Apel și-au argumentat decizia prin faptul că Inspecția Financiară nu este în drept să emită prescripții privind lichidarea iregularităților constatate în cadrul inspectării financiare, iar decizia privind aplicarea sancțiunilor financiare a fost emisă cu depășirea competenței.

Hotărârea instanței de apel a fost contestată la Curtea Supremă de Justiție care au atras atenția asupra concluziilor eronate a magistraților CA Chișinău.

„În calculul tarifelor, stabilite prin ordinile directorului ÎM „Piața Centrală” și materialele-anexă parte componentă a acestora, au fost incluse cheltuielile și consumurile majorate aferente serviciilor de piață, repartizate la o suprafață de comerț diminuată comparativ cu cea reală utilizată și micșorarea numărului efectiv al zilelor lucrătoare incluse în calculul tarifului zilnic la 1m2”, se arată în hotărârea CSJ.

Magistrații au atras atenția și asupra faptului că ÎM „Piața Centrală” nu a ajustat tariful de intrare a automobilelor pe teritoriul pieței la cheltuielile efectiv suportate, reflectate în evidența contabilă, ceea ce a dus la încasarea veniturilor ilicite în suma de peste 630 mii lei în perioada 1 ianuarie 2013 – 1 martie 2015.

În acest sens CSJ a dispus că hotărârea primei instanțe a fost una legală și întemeiată, pe când cea a Curții de Apel – emisă cu aplicarea eronată a normelor de drept material. Astfel, decizia Curții de Apel a fost casată și menținută hotărârea Judecătoriei Rîșcani.

Mai multe noutăţi
Opinie
Aveți vreo întrebare sau ați depistat vreo eroare?
Acum vă aflați pe noua versiune a site-ului allmoldova. Dacă aveți întrebări referitoare la funcționalitatea site-ului sau ați depistat vreo eroare, rugăm să ne comunicați despre asta.
Află mai mult
Promovare
Cu siguranță veți fi observați
Acum aveți oportunitatea să vă promovați compania, produsele și seviciile prin intermediul internetului.
Află mai mult
Video
Oferim rezultate în maximum 5 zile de la aprobarea ideii
Creăm şi promovăm videourile pe Internet, în mod original şi discret.
Află mai mult