• 31°
  • 20.69

Din ianuarie 2019, certificatul medical ar putea fi eliberat în format electronic

Începând cu anul viitor instituțiile medicale de asistență medicală primară și instituțiile medicale spitalicești urmează să proceseze și elibereze certificatele medicale pentru incapacitate temporară de muncă, doar în format electronic, se anunță într-un comunicat al agenției de Guvernare Electronică.

Schimbul de date va fi realizat prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect. Astfel, datele din certificatul medical, acordat pentru incapacitate temporară de muncă vor ajunge la angajator (care achită angajatului indemnizația pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă) și la Casa Națională de Asigurări Sociale (care stabilește și achită din BASS, indemnizația începând cu a 6-a zi de incapacitate temporară de muncă, fie din prima zi în cazurile prevăzute de lege).

În acest sens, Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale va opera ajustări la cadrul normativ pentru reglementarea expresă a faptului că indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se stabilește în baza certificatului medical electronic.

Actualmente certificatele privind incapacitatea temporară de muncă se eliberează de instituțiile medicale de asistență medicală primară și de instituțiile medicale spitalicești pe suport de hârtie.

Inițiativa de a realiza e-certificatul medical vine la 6 zile de la organizarea dialogul public ”Schimbul de date – o necesitate devenită realitate” organizat în contextul promovării legii cu privire la schimbul electronic de date și angajamentelor asumate de Guvern prin reforma de modernizare a serviciilor publice și de transformare digitală a administrației publice.

Precizăm că în data de 9 octombrie curent, Agenția Servicii Publice a exclus necesitatea prezentării cazierului contravențional la solicitarea serviciilor prestate de aceasta. Astfel, informația din cazierul contravențional va fi accesată de către angajații ASP prin intermediul sistemelor informaționale.

Aceste modificări au loc ca urmare a solicitării premierul Pavel Filip de a simplifica procedurile, dar și a reduce numărul de acte solicitate de la cetățeni în cadrul dialogul public ”Schimbul de date – o necesitate devenită realitate” organizat de Agenția de Guvernare Electronică în data de 3 octombrie curent.

Mai multe noutăţi
Opinie
Aveți vreo întrebare sau ați depistat vreo eroare?
Acum vă aflați pe noua versiune a site-ului allmoldova. Dacă aveți întrebări referitoare la funcționalitatea site-ului sau ați depistat vreo eroare, rugăm să ne comunicați despre asta.
Află mai mult
Promovare
Cu siguranță veți fi observați
Acum aveți oportunitatea să vă promovați compania, produsele și seviciile prin intermediul internetului.
Află mai mult
Video
Oferim rezultate în maximum 5 zile de la aprobarea ideii
Creăm şi promovăm videourile pe Internet, în mod original şi discret.
Află mai mult