• 10°
  • 19.45

O nouă modalitate de calcul pentru transferurile de la bugetul de stat către fondurile de asistenţă medicală

Modalitatea de calcul a transferurilor de la bugetul de stat către fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) pentru asigurarea de către Guvern a unor categorii de persoane va fi revizuită.

 În prezent, suma acestor transferuri se calculează ca o cotă procentuală din totalul cheltuielilor aprobate ale bugetului de stat, cu excepţia celor efectuate din veniturile cu destinaţie specială prevăzute în legislaţie, dar nu mai puţin de 12,1%.
 
Proiectul de lege aprobat astăzi de Guvern prevede excluderea cotei procentuale, iar valoarea mijloacelor direcționate va fi egală cu suma aprobată a transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul precedent şi va fi indexată în funcţie de indicele preţurilor de consum prognozat pentru anul curent, informează Direcția comunicare și protocol a Guvernului.
 
Potrivit autorilor proiectului, astfel va fi îmbunătăţită funcţionalitatea, previzibilitatea şi sustenabilitatea financiară a sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală. Modificările au fost făcute în conformitate cu recomandările Curții de Conturi, care a constatat că modul de calculare a transferurilor de la bugetul de stat către FAOAM nu era bazat pe indicatori concreţi (număr de persoane asigurate de Guvern şi mărimea asigurării de către stat) care pot fi cuantificaţi şi evaluaţi, pentru acoperirea costurilor serviciilor medicale prestate acestor persoane.
 
Pentru punerea în aplicare a proiectului de lege în anul 2018 sunt estimate costuri în sumă de circa 2,67 de milioane de lei, cu 149 de mii de lei mai mult decât transferurile de la bugetul de stat aprobate pentru anul 2017 pentru categoriile de persoane asigurate de către Guvern. Alocaţiile suplimentare sunt deja preconizate în limitele preliminare de cheltuieli stabilite de Ministerul Finanţelor pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu pentru anii 2018-2020.

Mai multe noutăţi
Opinie
Aveți vreo întrebare sau ați depistat vreo eroare?
Acum vă aflați pe noua versiune a site-ului allmoldova. Dacă aveți întrebări referitoare la funcționalitatea site-ului sau ați depistat vreo eroare, rugăm să ne comunicați despre asta.
Află mai mult
Promovare
Cu siguranță veți fi observați
Acum aveți oportunitatea să vă promovați compania, produsele și seviciile prin intermediul internetului.
Află mai mult
Video
Oferim rezultate în maximum 5 zile de la aprobarea ideii
Creăm şi promovăm videourile pe Internet, în mod original şi discret.
Află mai mult