• 13°
  • 20.15

Cea mai veche instituție de învățămînt superior din Chișinău a împlinit 75 de ani

Cea mai veche instituție de învățămînt superior din Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“, a împlinit astăzi 75 de ani de la fondare, informează MOLDPRES.

Universitatea a fost fondată la 16 august 1940, întrunind cinci facultăți: Istorie și Filologie, Fizică, Matematică, Biologie și Geografie.

În 1941 instituția a fost evacuată în orașul Cikalov, Rusia, după care revine în țară în 1944 cu un contingent de 160 de studenți și 20 de profesori. Procesul de studii a început la 1 decembrie 1944, avînd 458 de studenți, iar corpul profesional al Institutului îl formau cadre experimentate și savanți pregătiți în centrele universitare de la Iași, Moscova, București, Chișinău, Odesa, Rostov pe Don, Sankt Petersburg etc.

În 1946, prin ordinul Ministerului Învățămîntului, pe lîngă Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă“, a fost formată aspirantura, care pregătea specialiști în domeniul filologiei, istoriei, matematicii, fizicii, botanicii ș.a. Peste doi ani au fost deschise Facultatea de Limbi străine, care pregătea specialiști la limba engleză și franceză, și Facultatea de Cultura Fizică. Astfel, între anii 1950 și 1951 aici activau șapte facultăți: Filologie, Istorie, Fizică și Matematică, Biologie, Geografie, Limbi străine și Cultura Fizică, unde își făceau studiile 2368 de studenți și activau 99 de profesori, inclusiv 24 cu titlu științific.

Tot în această perioadă, în urma reorganizării învățămîntului superior, Facultatea de Limbi străine a fost transferată la Institutul Pedagogic din Tiraspol. În 1960, Institutul Pedagogic din Chișinău a fost desființat și unit cu Universitatea de Stat din Moldova și baza materială împreună cu cele trei facultăți: Istorie, Filologie, Fizică și Matematică, a fost transmisă acesteia, iar secția claselor primare — Institutului Pedagogic de Stat din Bălți (azi UPS „Alecu Russo“).

La 9 mai 1967, a fost adoptată Hotărîrea privind restabilirea Institutului, în componența a trei facultăți: Fizică și Matematică, Filologie, Cultură Fizică. În 1970 a fost deschisă specialitatea Defectologie, în baza căreia în 1973 a fost creată Facultatea de Defectologie, care în prezent activează cu denumirea Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială. În 1975 își începe activitatea Facultatea de Perfecționare a conducătorilor din sistemul învățămîntului preuniversitar, iar mai tîrziu Facultatea de Fizică și Matematică a fost reprofilată în actuala Facultate de Arte Plastice și Design.

În 1985 este deschisă Facultatea de Pedagogie, care pregătește pedagogi pentru clasele primare și educatori pentru instituțiile preșcolare, iar mai tîrziu reîncepe pregătirea profesorilor la Facultatea de Limbi și Literaturi străine (1993). În anul 1992, Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă“ este reorganizat în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chișinău.

În cele peste șapte decenii de existență UPS „Ion Creangă“ a pregătit peste 32 mii de cadre didactice cu studii superioare. Printre absolvenții ei sînt numeroși oameni de știință și cultură, politicieni, scriitori, savanți cu renume mondial, personalități marcante: academicienii Boris Melnic, Boris Matienco, Petru Soltan, Haralambie Corbu; scriitorii Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Vasile Vasilache, Victor Teleucă, Gheorghe Vodă, Andrei Strîmbeanu, Ion Hadîrcă ș.a.

Astăzi procesul de studii este asigurat de 430 de unități de cadre didactice, antrenați în 26 de catedre, 143 cu titluri științifice și științifico-didactice, inclusiv 9 profesori universitari, 3 academicieni și 2 membri corespondenți ai AȘM, 124 de doctori habilitați în științe și conferențiari universitari. La UPS „Ion Creangă“ învață circa 6000 de studenți.

Mai multe noutăţi
Opinie
Aveți vreo întrebare sau ați depistat vreo eroare?
Acum vă aflați pe noua versiune a site-ului allmoldova. Dacă aveți întrebări referitoare la funcționalitatea site-ului sau ați depistat vreo eroare, rugăm să ne comunicați despre asta.
Află mai mult
Promovare
Cu siguranță veți fi observați
Acum aveți oportunitatea să vă promovați compania, produsele și seviciile prin intermediul internetului.
Află mai mult
Video
Oferim rezultate în maximum 5 zile de la aprobarea ideii
Creăm şi promovăm videourile pe Internet, în mod original şi discret.
Află mai mult