• 25°
  • 20.39

„Termoelectrica” a reacționat cu o declarație

Avînd în vedere faptul că pe paginile web ale portalelor de ştiri online au apărut mai multe ştiri cu genericul „catastrofă ecologică“, în care se stipulează că întreprinderea „Termoelectrica“ S.A.

se face vinovată de scurgeri de circa 40 tone de păcură, ceea ce poate duce la consecinţe grave pentru mediul înconjurător, administraţia întreprinderii face următoarele precizări în acest sens.

La data de 23.12.2015 în cadrul procesului tehnologic de pompare a păcurii din rezervorul nr.1 în rezervorul nr. 3 a avut loc revărsarea a circa 8 tone de păcură care s-a scurs în captatoarele de păcură special amenajate în jurul rezervorului conform normelor de protecţie în vigoare. Mai mult ca atît, perimetrul rezervoarelor este amenajat conform cerinţelor de securitate în aşa mod încît să fie diminuate riscurile scurgerii păcurii în mediul înconjurător, iar temperatura păcurii nu-i permite acesteia să pătrundă în sol, dat fiind structura sa vîscoasă. Astfel, careva pericol pentru contaminarea solului nu există.
Totodată, menţionăm că Societatea pe Acţiuni „TERMOELECTRICA“ nu a încercat în niciun fel să muşamalizeze faptul producerii scurgerii precum se menţionează în declaraţiile făcute de către reprezentanţii Inspectoratului Ecologic de Stat, ci s-a conformat cerinţelor stabilite şi a întreprins toate măsurile de rigoare pentru recuperarea păcurei revărsate în captatoarele special amenajate.

Prin urmare „TERMOELECTRICA“ S.A. prin scrisoarea sa cu nr. 79/2906 din 28.12.2015 a informat Inspectoratul Ecologic de Stat despre producerea revărsării, iar decizia şi delegaţia de control a Agenţiei Ecologice Chişinău sunt din data de 29.12.2015. În acest context, considerăm declaraţiile reprezentanţilor organelor de mediu drept tendenţioase pe motiv că imediat după ce au fost prezentate actele de control în conformitate cu legislaţia în vigoare acestora le-a fost permis acces pe teritoriul întreprinderii pentru investigarea cazului.

În contextul celor expuse mai sus şi ţinînd cont de faptul că nu există nici un pericol de poluare a mediului înconjurător, tot volumul de păcură fiind scurs în captatoarele de păcură special amenajate în acest sens şi careva riscuri de producere a incendiilor sau afectării activităţii normale a centralei electrice cu termoficare nu există, considerăm că motive de panică şi îngrijorare nu pot fi.

Mai multe noutăţi
Opinie
Aveți vreo întrebare sau ați depistat vreo eroare?
Acum vă aflați pe noua versiune a site-ului allmoldova. Dacă aveți întrebări referitoare la funcționalitatea site-ului sau ați depistat vreo eroare, rugăm să ne comunicați despre asta.
Află mai mult
Promovare
Cu siguranță veți fi observați
Acum aveți oportunitatea să vă promovați compania, produsele și seviciile prin intermediul internetului.
Află mai mult
Video
Oferim rezultate în maximum 5 zile de la aprobarea ideii
Creăm şi promovăm videourile pe Internet, în mod original şi discret.
Află mai mult