Bloguri

Traian VasilcăuDespre "schimbarea la feţe" a Uniunii…

20 iunie 2012, 9:57 imprimare copiază link-ul Link-ul a fost copiat in change bufer
Traian Vasilcău

Traian Vasilcău

Şi precum aţi procedat în faţa lui Huli Iglesias, pupăm și noi mîna, în care-aveţi banii pentru scriitorime şi îngenunchem la picioarele sacre ale Dvs, cu 101 trandafiri albi ca şi noile obraze( a se citi: feţe) ale tot mai schimbatei și liberei conduceri a stră-străvechii Uniuni de scriitori liberali şi democraţi.

La 15 iunie, de ziua trecerii în nemoarte a lui Eminescu, unicul poet naţional al românilor, la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova a fost mare bairam.

Aici, în prezenţa Excelenţei Sale, Primului truditor de pe gliile mănoase ale Patriei, dl Vlad Filat, dar şi a primadoanei Scenei Lifterare Universale, Ana lui Manole Bantoş, şi a altor divi şi dive de necurpins, s-au dezvelit busturile lui B. Schiţco şi Iu. Ciocan, doi incomensurabili scriitori preclasici moldoveneşti, numele cărora de acum încolo îl va purta şi această tagmă scriitoricească de renume mondial, ce însumează doar… 400 de membri, dar care (uniunea, desigur) îi premiază anual, cam se ştie de ce, doar pe Busuioc, Leahu, Balalaicu-Păun, Popa, Botnaru şi. (se citeste: punct!)

De la 15 iunie, eu, dar şi ceilalţi 399 de membri ai aşa-zisei Uniuni, nu putem fi decît unicii fericiţi ai Planetei.

Facem parte din Uniunea Scriitorilor "B. Schiţco şi Iu. Ciocan", noul tandem Eminescu -Maiorescu al mileniului trei, cărora nu le este dat să lipsească din nici un program al Uniunii, finanţat de Primul Ministru, Primărie şi Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu" din Chişinău.

Asta da schimbare!

Ăsta da act de eroism anticomunist şi liberal-democrat!

Mulţumim frumos, dle preşedinte Suceveanu!!!

Domnul Cimpoi poate dormi liniştit.

Uniunea e la picioarele de nădejde ale cui nu doriţi!

O uniune, în care un spătar şi-un zbîrciog-ospătar guvernează, dau verdicte, fac liste, stabilesc ierarhii şi, în numele primului vostru ministru, eliberează certificate pentru veşnicie cînd şi cui vor ei.

Aceştia oferă burse de 24 mii lei în plic cui răuvoiesc, acordă premii—la discreţia liberă a lor, apoi înmînează premii speciale tuturor, cu excepţia scriitorilor incomozi primului lor ministru, cu maşină Fiat şi sponsorizări permanente cu tot.

Aceştia invită la activităţile Uniunii, inclusiv la Gala Premiilor, pe cine-i adoră, propun la conferirea de titluri şi ordine pe cei de le fac sluj şi nu dăunează imaginii protectorului lor şi tot aşa…

Aceştia o invită pe tînăra Doina Postolachi tocmai de la Bucureşti, care, ajunsă la Uniune, bolnavă şi obosită de drum şi caniculă, e anunţată că, de fapt, n-are premiu şi că a fost doar o simplă eroare a …juriului condus magistral de întîia criticastră a Patriei, omninetrecuta Ana lui Manole Bantoş!

Tot madama cu pricina afirmă că scriitorul Proca Ioan ot Coloniţa a scris 3 cărţi despre 3 personalităţi ale culturii basarabene şi nu numai basarabene, dar uită, aproape fenomenal, numele şi prenumele acestora, ca dovadă elocventă că dînsa chiar a citit tot ce crede c-ar fi şi jurizat.

Aceştia dau cite 115 lei pentru achiziţiile cărţii pentru copii, semnate de scriitorii nepreferaţi şi cîte 270 de lei de la "Moldcell " membrilor ce au întîlniri cu cititorii la Soroca, în timp ce ei, diriguitorii din Uniune, iau, zice-se, cîte 1500 lei de la oricare randevu cu elevii şi studenţii din …Chişinău.

Halal de aşa atenţie!

Mulţumim frumos, dle Chiril Gaburici, director general al companiei "Moldcell!"

Din 140 mii lei dăruiţi de Dvs Uniunii---şi 270 este prea mult pentru unii!!!

Domnitorii uniunii, din prea multă lene, catadicsesc a nu mai trudi asupra "Cărţii Poeziei-2012" şi-i oferă dreptul exclusiv de selectare aceleiaşi balalaici lifterare, cu pene de păun împăiat, care-i include acolo doar pe membrii tutelari ai propriei sale caste.

Dirijorii Uniunii tac şi zîmbesc, fără vreo …vină!

Domnitorii dau, cel puţin, anual, premii şi ajutoare materiale busuiocului de la Turnătoria naţională, carele înşfacă banii cu gura şi zice cu celelalte :"Să vii la Uniune înseamnă pierdere ireversibilă de timp!"şi se duce să mai încheie un pact cu Diavolul în hronicul găinăriilor sale.

Domnitorii oferă, cel puţin anual, cîte un premiu pentru botnarul tălmăcirii scriitorilor ruşi, creîndu-i , prin absurd, şi o categorie nobilă, dar fără concurenţi.

Juriul ales de vlădicii Uniunii tace şi zîmbeşte, fără vreo…vină.

Tot ei încropesc expertize literare în 3 fraze pentru instanţele de judecată, pronunţîndu-se de partea cocotelor favorizate de PLDM şi a deputaţilor acestuia.

După care, zîmbesc, zîmbesc, zîmbesc fără vreo …vină.

Ce conducere de cristal mai avem!

La soare te poţi uita, da’ la dînsa—ba!

Şi capac la toate, Excelenţa sa, dl Filat I al guberniei mai vrea încă "o uniune solidară, ce ar avea grijă de membrii săi".

Probabil, se referea la Schiţco şi Ciocan, probabil, a vrut să spună "uniune solitară, care are grijă doar de membrii găştii eterne".

Mulţumesc frumos, Excelenţă!

Noi, scriitorii de peste hotarele preferinţelor actualilor şerifi ai Uniunii, am înţeles perfect  ce-aţi voit să ne spuneţi.

Şi precum aţi procedat în faţa lui Hulio Iglesias, pupăm şi noi mîna, în care-aveţi banii pentru scriitorime şi îngenunchem la picioarele sacre ale Dvs, cu 101 trandafiri albi ca şi noile obraze (a se citi: feţe) ale tot mai schimbatei şi liberei conduceri a stră-străvechii Uniuni de scriitori liberali şi democraţi, aşa cum veţi tot porunci să fie!

În veci!

Get Adobe Flash player

Bloguri - Politic

Arhiva: