Bloguri

Dan Nicu Între autonomie şi separatism

3 august 2012, 12:44 imprimare copiază link-ul Link-ul a fost copiat in change bufer
Dan  Nicu

Dan Nicu

atât organizatorii marşului unionist, cât şi toţi participanţii care şi-au anunţat prezenţa, ar trebui să conştientizeze implicaţiile acţiunilor lor pe plan politic imediat

Prin desfăşurarea recentei şedinţe la Bălţi, guvernul Republicii Moldova intenţionează să demonstreze că îşi păstrează controlul asupra situaţiei politice şi să marcheze, din nou, puncte importante în lupta politică împotriva slăbitului, dar încă robustului Partid al Comuniştilor.

În acest război politic, ultimele tendinţe "autonomiste" de la Bălţi, concretizate printr-o decizie ilegală a consiliului orăşenesc de a organiza un referendum local pe subiectul extinderii autonomiei locale, reprezintă o bătălie importantă, miza căreia este păstrarea în forma actual sau diminuarea substanţială a controlului autorităţilor centrale asupra celui de-al doilea oraş ca mărime al republicii.

Nu cred că se mai întreabă cineva de unde sunt coordonate acţiunile consilierilor comunişti de la Bălţi. Nu cred că se mai îndoieşte cineva că ei acţionează la indicaţiile conducerii partidului, care în acest mod va încerca să se reabiliteze în ochii alogenilor. Trebuie să ne amintim că aceasta nu este prima încercare a "stataliştilor" comunişti de a submina unitatea statului Republica Moldova. Pe parcursul anilor 2011 şi 2012 ei au creat "Consilii ale cetăţenilor", au organizat "Congrese ale cetăţenilor", au creat structure locale loiale lor, "consilii" (mergând, practic, pe calea lui Lenin cu "sovietele"), care au activat în localităţile cu conducere comunistă. Oraşul Bălţi nu face excepţie. La fel ca în alte localităţi controlate de comunişti, şi la Bălţi s-a încercat introducerea "drapelului moldovenesc" roş-albastru despre care comuniştii pretindeau că i-ar fi aparţinut lui Ştefan cel Mare. Au mai existat şi alte artificii de imagine ale comuniştilor, în care a fost implicat Bălţiul, de exemplu declararea oraşului ca făcând parte din aşa-numita "zonă de importanţă deosebită pentru biserica ortodoxă (Mitropolia Moldovei)". Şi prestaţia episcopului Marchel din Bălţi, prieten cu comuniştii şi susţinător al mişcărilor talibane fundamentalist-"ortodoxe", este cunoscută.

Am putea spune că iniţiativele "autonomiste" ale consilierilor comunişti din Bălţi pun capac la toate. Momentan, evit să folosesc cuvântul "separatist". Însă îl voi folosi în viitor dacă va fi cazul, ceea ce sper să nu se întâmple. Da, este adevărat că nici măcar un sfert din fondurile financiare care ajung în bugetul de stat din oraş nu se întorc înapoi. Este adevărat că oraşul, al doilea ca mărime din republică, nu are decât nivelul administrativ întâi, la fel ca orice comună. Dar, oare, se întreabă bălţenii cine i-a adus în această situaţie? Nu cumva tot comuniştii, care au desfiinţat judeţele în 2003? Nu cumva lor le datorează nu numai bălţenii, ci şi toţi cetăţenii faptul că avem un sistem administrativ care favorizează subdezvoltarea?

Oricât de mult ar încerca să ne convingă bălţenii comunişti din consiliul orăşenesc că motivul pentru care ei au încălcat Constituţia şi legile în vigoare, adoptând decizii ilegale, este insuficienţa fondurilor din bugetul de stat şi statutul administrativ inferior al oraşului, adevăratul subtext al acţiunilor lor este altul. Căci, dacă ar fi precum zic ei, de ce nu s-au revoltat în acelaşi mod, dorindu-şi autonomia, şi în 2007? Sau 2008? De fapt, bălţenilor comunişti nu le convine, la fel ca şi comuniştilor din Chişinău, ceea ce ei numesc "românizarea" societăţii, adică, de fapt, normalizarea ei. Fiind împotriva "românizării", a occidentalizării, ei luptă pentru ca să nu fie nevoiţi să răspundă în limba română la întrebări puse în limba română, împotriva a tot ceea ce este românesc, dar şi, foarte important, împotriva a tot ceea ce este occidental şi reprezintă apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană şi NATO. Şi ce legătură are o problemă de legislaţie, o problemă administrativă, o carenţă pe care guvernul trebuia s-o resolve cu mult timp în urmă, cu încălcarea deliberată a legilor? De unde şi până unde, în acest stat, dacă ai de rezolvat o problemă de ordin legislativ-administrativ, acţionezi în sensul încălcării legii? Nu cred că nu se putea face altfel. De aceea, nu pot să nu cred că subfinanţarea oraşului nu este decât pretextul acţiunilor "autonomiste".

Din câte am înţeles, guvernul a adoptat, totuşi, în şedinţa sa de la Bălţi un proiect de lege prin care Bălţiul este ridicat la nivelul al doilea administrativ, ceea ce ar trebui să satisfacă doleanţele celor care ameninţă cu referendumul. Cu toate acestea, dacă tendinţele "autonomiste" ale autorităţilor locale bălţene vor continua în acelaşi mod şi după consultările cu guvernul, există pericolul "reînvierii" separatismului teritorial în Republica Moldova. Dacă se va insista pe organizarea referendumului, din punctul de vedere al Constituţiei şi al autorităţilor centrale, el nu va avea niciun efect juridic. Comuniştii bălţeni vor susţine exact contrariul, şi astfel va exista motiv pentru accentuarea divergenţelor.

Un rol foarte important în această discuţie îl are marşul unionist autorizat planificat pentru data de 5 august, în Bălţi. Asumpţia mea este că unele forţe din Bălţi, dirijate de forţe din Chişinău, care la rândul lor ar putea să fie dirijate de forţe din afara Republicii Moldova, au nevoie ca de aer de un pretext, de un motiv ca să desfăşoare referendumul ilegal în pofida înţelegerilor cu guvernul, în ciuda compromisului la care s-a ajuns. Acest motiv ar putea fi "invazia unioniştilor". Iar pentru ca să se legitimeze mai bine în faţa populaţiei locale şi nu numai, pentru a reuşi să-şi asigure o susţinere covârşitoare în cazul organizării referendumului, exponenţii forţelor despre care vorbeam mai devreme ar putea recurge la provocări cu scopul de a obţine un scenariu violent. Acesta din urmă le-ar servi foarte bine comuniştilor locali, care vor dispune de un pretext în plus pentru a-şi pune în continuare în aplicare, sub supravegherea atentă a conducerii centrale a PCRM şi a stăpânilor de la est ai acesteia, planul de destabilizare a Republicii Moldova.

De aceea, atât organizatorii marşului unionist, cât şi toţi participanţii care şi-au anunţat prezenţa, ar trebui să conştientizeze implicaţiile acţiunilor lor pe plan politic imediat, şi să acţioneze în consecinţă, adică să nu se lase atraşi în niciun fel în acţiunile de provocare pe care le vor pune la cale forţele care şi-au anunţat şi ele prezenţa la Bălţi, cu intenţia declarată de a împiedica marşul unionist.

Get Adobe Flash player

Bloguri - Politic

Arhiva: