• 22°
  • 19.71

Asya Varbanova: Femeile efectueză de 2,5 ori mai multă muncă neremunerată - casnică și de îngrijire a copiilor - decât bărbaţii

Cu mai mult de o sută de ani în urmă, Clara Zetkin a propus instituirea Zilei Internaţionale a Femeii. Ea pleda pentru egalitate şi solidaritate. Le-a reușit femeilor de astăzi să atingă acest obiectiv? Allmoldova a adresat această întrebare dnei Asya Varbanova, consilieră tehnică principală a Programului ONU „Femeile în politică” și coordonatoarea de programe UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Dialogul a avut loc de la egal la egal.

Acum trei ani ați lansat proiectul „Femeile în politică”. Pe site-ul ONU vedem o listă destul de impresionantă cu realizările pe care le-ați obținut în tot acest timp. Îmi dau foarte bine seama că toate aceste realizări sunt la fel de importante. Totuși, care este cea mai importantă realizare pe care ați obţinut-o pe parcursul implementării proiectului?

Într-adevăr, majoritatea realizărilor, pe care le-am avut pe parcursul implementării proiectului, se datorează colaborării strânse cu partenerii noștri din cadrul Parlamentului, Guvernului și societăţii civile din Moldova. Cea mai importantă realizare pentru mine este faptul că femeile cu care am lucrat, mai ales la nivel local – mă refer la consilierele, primarele de la nivel local și raional, la oficialii de stat, la femeile din toate colțurile Moldovei, care tind să se implice în politică – au devenit mai active și mai remarcabile. Multe dintre ele au devenit lidere în comunitățile lor, au desfășurat activități prin care nu doar au abordat probleme sociale specifice, dar au și inspirat alte femei să se implice mai mult în procesele de luare a deciziilor.

De asemenea, prin intermediul proiectului am contribuit la finalizarea cu succes a procesului de elaborare și de adoptare a modificărilor legislative, început în urmă cu mai mulți ani, prin care în Moldova era introdusă pentru prima oară cota de gen. Este vorba de Legea nr. 71 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova în aprilie 2016, cu o majoritate absolută. Acest lucru a fost posibil datorită unei campanii de advocacy destul de intense, pe care au organizat-o activiștii civili. Legea respectivă prevede modificarea a altor 15 coduri și legi. De exemplu, prin intermediul acestei legi este introdusă cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe, atât pentru listele partidelor pentru alegerile parlamentare și locale, cât și pentru cele pentru alegerea cabinetului de miniștri. Este un pas foarte important pentru R. Moldova. Iar dacă la următoarele alegeri, partidele nu doar că vor respecta prevederile legii, dar vor mai și include femeile în fruntea listelor de candidaţi, așa încât să aibă şansa de a câștiga, atunci numărul femeilor în Parlament și în consiliile locale – în prezent de 22% și, respectiv, 30% – va crește.

Aveţi un buget al proiectului de circa 3,5 milioane dolari SUA, bani care v-au fost oferiți de Guvernul Suediei. Dacă am fi să ne imaginăm pentru o clipă că proiectul s-a încheiat și nu mai aveți surse de finanțare, cum credeţi, de câți bani ar avea nevoie Guvernul nostru pentru continuarea acestui proiect? Oare este nevoie de resurse financiare în acest caz?

Astfel de proiecte sunt menite să grăbească realizarea unor procese, care, în mod normal, ar avea nevoie de mai mult timp. Pe lângă faptul că realizăm proiectul în sine, ne-am propus să creăm condiții, să oferim informaţii şi să garantăm angajamentul din partea instituțiilor relevante și a persoanelor interesate, pentru ca, în cele din urmă, rezultatele obţinute să fie continuate sau să aibă un efect de durată. De asemenea, unul dintre obiectivele noastre este să identificăm și să sprijinim așa-numiții „mesageri ai schimbării”, care contribuie la dezvoltarea unei societăți echitabile și juste, cărora nu le este frică să îşi expună opinia, şi care păstrează legătura între ei și între toți ceilalți. Prin „mesageri ai schimbării” am în vedere liderii comunităților, pe care îi găsim în fiecare oraș sau comunitate. Asistența financiară contează, însă în lipsa unei voinţe politice autentice, a unei societăți civile active și a acestor „mesageri ai schimbării”, noi nu vom putea realiza progrese reale în domeniul egalității de gen, al drepturilor omului sau al dezvoltării. Acest lucru este valabil nu doar pentru Moldova, ci și pentru orice altă ţară.

Proiectul nostru este realizat atât prin intermediul a două agenţii ale Organizaţiei Națiunilor Unite: UN Women și PNUD, precum și al două ONG-uri – Fundația Est-Europeană și Centrul „Parteneriat pentru dezvoltare”. Domeniul de aplicare este foarte amplu. Avem diverse activități de proiect, cum ar fi programe de mentorat și granturi mici pentru femeile consiliere; instruiri pentru femeile începătoare, candidate și alese; cluburi politice locale în 7 raioane; schimb de vizite pentru femeile primare; forumuri interactive pentru deputați și cetățenii din toată ţara; concurs de fotografii cu privire la egalitatea de gen; colaborări cu mass-media privind integrarea egalității de gen; campanii pentru informarea electoratului; cercetări și analize; asistenţă pentru îmbunătăţirea legislației etc. Prin intermediul acestor activităţi noi contribuim la schimbarea opiniei sociale cu privire la rolul femeilor și la capacitatea lor de a fi lidere, la fel ca bărbații, și, desigur, încercăm să ne opunem concepţiilor tradiţionale.

În raportul dvs. de activitate vedem că pe parcursul programului ați instruit aproximativ 1000 de femei, dintre care 98 au fost alese în calitate de primare și consiliere locale. Ce anume le-aţi învăţat pe viitoarele politiciene? La fel, care este cel mai important lucru pe care ați vrut să îl aduceţi la cunoştinţa lor?

UN Women Moldova a sprijinit organizarea instruirilor pentru femeile candidate la alegerile locale din anul 2015. Majoritatea femeilor, care au participat la aceste instruiri, au venit pentru prima oară la muncă, prin urmare ele nu aveau experiență în domeniul campaniilor electorale. Pe lângă dezvoltarea abilităților orientate spre activitatea pre-electorală, o atenție deosebită, în cadrul tuturor evenimentelor organizate, a fost acordată egalităţii de gen și includerii principiilor de egalitate în activităţile desfăşurate la nivel local. Pentru a identifica potenţialele candidate, noi am susținut campania de înaintare a candidatelor în diferite orașe și sate, unde liderii locali, organizațiile societății civile și practic orice persoană putea înainta femei, care puteau fi interesate. Scopul nostru principal a fost să extindem și să diversificăm numărul femeilor calificate să participe la alegeri. După alegeri, noi am continuat să sprijinim potențialul femeilor alese și crearea unei rețele a acestora.

Aţi menţionat puțin mai devreme că în anul 2016 a fost aprobat și implementat un pachet de legi și modificări legislative. Iată că a trecut jumătate de an, ați putea afirma că datorită acestor modificări legislative în țara noastră într-adevăr s-a schimbat ceva? Dacă da, cum s-au manifestat aceste schimbări?

Putem observa deja efectele unor prevederi legale. Potrivit informaţiilor oferite de Casa Națională de Asigurări Sociale, până la sfârșitul lunii ianuarie 2017, 439 de tați au profitat de concediu pentru îngrijirea copilului. A crescut numărul de cazuri înaintate Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării și Consiliului Concurenței privind sexismul în mass-media și în publicitate. După cum am spus mai devreme, dacă la următoarele alegeri, partidele nu doar că vor respecta prevederile legii, dar vor mai face un pas, și anume includerea femeilor în fruntea listelor de candidaţi, atunci vom vedea cum numărul femeilor, în Parlament și în consiliile locale și raionale, va crește.

O lege poate fi eficientă numai în cazul în care instituțiile relevante și societatea în general cunosc despre prevederile acesteia și le aplică după necesitate. Trebuie să profităm de orice ocazie pentru a disemina informațiile cu privire la prevederile Legii nr. 71 și la modul în care femeile și bărbații le pot folosi pentru a-şi promova drepturile.

De asemenea, ați indicat o creștere cu 7% a numărului de articole în mass-media locală despre femeile alese în poziții de conducere. Nu credeţi că se creează un cerc vicios: adică, mie, de exemplu, mi-ar plăcea să scriu despre femeile de afaceri sau despre femeile care ocupă funcţia de directoare, însă, din experiență, știu că numărul lor este cu mult mai mic decât cel al bărbaților. Cum trebuie să procedeze jurnaliştii în acest caz?

Anul trecut, în parteneriat cu Asociația Presei Independente, am susţinut crearea listei femeilor-experte în mai multe domenii, un fel de bază de date, pe care jurnaliștii să o poată folosi pentru identificarea femeilor din diferite domenii, care să poată fi incluse în materialele lor jurnalistice. Lista poate fi găsită pe site-ul API, fiind actualizată periodic. Cred că această listă este o resursă foarte bună pentru reporterii care doresc să vadă mai multe femei-eroine în materialele lor, dar care nu știu unde să le găsească. O altă resursă utilă este ghidul „Echilibrul de gen în produsele mediatice”, în care sunt oferite mai multe recomandări cu privire la modul de depășire a diferitor probleme cu care se confruntă jurnaliștii, inclusiv aspectul egalităţii de gen. Tot în ghid sunt prezentate unele mituri în acest sens.

Mulți de fapt nu înțeleg până la urmă de ce avem nevoie de femei în politică? Pentru că, însăși politica și nivelurile înalte de luare a deciziilor sunt un mediu destul de dur. Iar femeile, ajungând acolo, de foarte multe ori încep să petreacă mai puțin timp cu familia, copiii. Cum credeți, de ce femeile din Moldova s-ar implica în politică?

Dreptul femeilor de a participa, de a-şi spune părerea, de a alege și de a fi alese este consacrat în numeroase documente privind drepturile omului, inclusiv în Declarația Universală a Drepturilor Omului, Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor și Platforma de acţiune de la Beijing, precum și în alte documente regionale. Femeile au același drept de a participa la o guvernare democratică și posedă competențe recunoscute, și anume de a fi lidere și mesagere ale schimbării.

Sunt ferm convinsă că nu vom putem soluționa problemele actuale complexe, fără să folosim talentul și potențialul pe care îl avem în comunitățile noastre, jumătate dintre care le alcătuiesc femeile. Femeile, de asemenea, demonstrează în mod constant liderism politic, activând prin intermediul adunărilor parlamentare sau al rețelelor, unde se regăsesc toate femeile deputate, chiar și în cele mai ostile medii politice. Ele pledează pentru egalitatea de gen, cum ar fi eliminarea violenței bazate pe gen, concediul de maternitate, pensii, legi privind egalitatea de gen și reforme electorale. Am văzut cum a avut loc acest lucru anul trecut, în Moldova, atunci când femeile deputate, din componenţa tuturor partidelor, au jucat un rol important în adoptarea Legii nr. 71 și a unui alt pachet de legi privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. De asemenea, este important să avem un număr mai mare de femei lidere, fie că este vorba de domeniul politic, fie de domeniul administrării companiilor, din motiv că astfel putem schimba normele general acceptate despre cei care conduc și despre calitățile necesare pentru a deveni un lider eficient.

Pe parcursul proiectului ați organizat mai multe mese rotunde, reuniuni, forumuri, la care au participat sute și poate mii de femei. Cum sunt ele, femeile din Moldova, care doresc schimbări? Ce altceva mai doresc ele?

Sunt femei din toate colțurile și regiunile țării, care au vârstă diferită, care aparțin unor grupuri etnice diferite și care au studii diferite. Unul dintre aspectele importante ale proiectului nostru este să asigurăm includerea, în toate acțiunile pe care le facem, a cât mai multe femei din grupurile marginalizate din procesele de luare a deciziilor, cum ar fi femeile rome sau femeile cu dizabilități. La multe femei, pe care le-am întâlnit, am văzut ceva comun, și anume dorința de a face din Moldova o țară mai bună, nu atât pentru ele, cât pentru copiii și nepoții lor. Ele vor ca această țară să fie locul unde generațiile viitoare vor dori să rămână și să-şi investească talentele.

Știm că au fost scrise mai multe istorii de succes în cadrul proiectului dvs., totuşi, vă amintiţi care este cea mai memorabilă?

Îmi amintesc două istorii. Prima este despre o consilieră locală din satul Pepeni, care a beneficiat de un grant pentru instalarea indicatoarelor rutiere, după ce soțul i-a decedat într-un accident. A doua istorie este despre femeile migrante din orașul Soroca, care luptau împotriva corupției, din cauza căreia nu puteau să își deschidă propria afacere. În toate istoriile m-a impresionat hotărârea, voința și perseverența acestor femei, care au putut face o schimbare pozitivă, chiar și în cele mai dificile condiții.

Mulți sunt de părere că rolul principal al femeii este să devină mamă, dacă își doreşte desigur acest lucru. Totuşi, ați putea da un sfat femeilor, mai ales celor care activează în politică, despre cum ar putea combina viața familială și cea profesională?

Aş vrea să atrag atenţia la faptul că femeile efectuează cel puțin de 2,5 ori mai multă muncă neremunerată – casnică și de îngrijire a copiilor, decât bărbaţii, și asta în toată lumea, inclusiv în Moldova. Prin urmare, dacă dorim să schimbăm rolul pe care îl au femeile în societate, atunci trebuie să încercăm să schimbăm rolul pe care îl au bărbații. Trebuie să regândim normele și așteptările sociale, prin care este dictat că femeia trebuie să stea acasă, iar bărbatul să lucreze. Astfel, măsurile pe care le ia statul, cum ar fi concediul de paternitate, sunt foarte importante, fiindcă oferă femeilor posibilitatea de a renunța la munca neremunerată și dreptul de a face o alegere. Dacă dorim să avem egalitate de gen în sfera politică, economică și în toate celelalte sfere ale vieții, dar și să beneficiem de o lume mai echitabilă, atunci schimbările trebuie să se producă din toate părțile.

Elena Derjanschi

Opinie
Aveți vreo întrebare sau ați depistat vreo eroare?
Acum vă aflați pe noua versiune a site-ului allmoldova. Dacă aveți întrebări referitoare la funcționalitatea site-ului sau ați depistat vreo eroare, rugăm să ne comunicați despre asta.
Află mai mult
Promovare
Cu siguranță veți fi observați
Acum aveți oportunitatea să vă promovați compania, produsele și seviciile prin intermediul internetului.
Află mai mult
Video
Oferim rezultate în maximum 5 zile de la aprobarea ideii
Creăm şi promovăm videourile pe Internet, în mod original şi discret.
Află mai mult