• 12°
  • 19.4

Administrația „Moldova IT Park” a semnat certificatele de înregistrare a primilor 47 de rezidenți

La două săptămâni de la începerea activității, administrația parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” a semnat, astăzi, primele contracte de înregistrare a rezidenților.

Noua unitatea administrativă este încă la etapa de constituire, dar se extinde dinamic. Dacă în octombrie 2017, 15 membri ai Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC depuneau cereri de creare a parcului, astăzi aproape 50 de companii de IT au devenit oficial rezidenți ai primului parc virtual de IT din Moldova. Practic, din prima zi de activitate a fost lansată și platforma online moldovaitpark.md, unde pot fi găsite condițiile de aderare la parcul IT, setul de documente necesare pentru înregistrare în calitate de rezident și alte informații utile.

Conform Regulamentului de înregistrare a rezidenților parcului, calitatea de rezident poate fi dobândită de orice persoană juridică sau fizică, care este înregistrată în Republica Moldova ca subiect al activității de întreprinzător și care desfășoară sau intenționează să desfășoare, drept activitate principală, unul sau mai multe genuri de activitate prevăzute de art. 8 al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Deschiderea primului park IT din Moldova înseamnă, de fapt, o premieră mondială absolută în domeniul businessului din acest sector. Un asemenea model antreprenorial nu există, deocamdată, nicăieri în lume. „Cadrul legal actual este suficient pentru ca parcul să poată funcționa plenar. Rezidenții vor simți beneficiile imediat după aderare, când vor fi în drept să plătească un impozit unic în mărime de 7% din venitul din vânzări. Acest fapt ar însemna punerea în funcțiune a acelei platforme organizaționale, proiectate de Guvern, cu mecanisme şi facilități inovative, atât de necesare industriei IT autohtone. Și este și acea stimulare pe care o aștepta industria, pentru ca să poată vorbi la prezent și cu încredere despre crearea de noi locuri de muncă și atragerea investițiilor locale şi străine”, a spus Administratorul „Moldova IT Park”, Serghei Voitovschii. Totodată, salariații rezidenților parcului beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare.

Serghei Voitovschii

Un alt avantaj firesc al parcului IT este faptul că acesta rămâne o entitate virtuală. El nu necesită investiții în infrastructură, aspecte logistice și cheltuieli care să derive din întreținerea acestei infrastructuri. Mărimea cotizațiilor rezidenților parcului se calculează după o formulă unică, stipulată în Hotărârea Guvernului nr. 1144 din 20.12.2017 și anume: cheltuielile anuale prognozate ale parcului IT se raportează la suma veniturilor prognozate ale tuturor rezidenților, înmulțită la venitul prognozat al companiei pentru care se calculează cotizația.

Notă informativă: Legea nr. 77 cu privire la parcurile IT a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017. Pe 26 octombrie, cincisprezece companii din cadrul ATIC au depus la Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM o cerere de constituire a „Moldova IT Park”. Pe 20 decembrie 2017 Guvernul a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a administrației parcului și Regulamentul de înregistrare a rezidenţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1144 din 20.12.2017. Ca urmare, pe 1 ianuarie 2018 „Moldova IT Park” și-a început activitatea ca autoritate administrativă. Parcul IT este fondat pe un termen de 10 ani, timp în care se planifică atragerea a circa 400 de companii IT din Republica Moldova. 

Opinie
Aveți vreo întrebare sau ați depistat vreo eroare?
Acum vă aflați pe noua versiune a site-ului allmoldova. Dacă aveți întrebări referitoare la funcționalitatea site-ului sau ați depistat vreo eroare, rugăm să ne comunicați despre asta.
Află mai mult
Promovare
Cu siguranță veți fi observați
Acum aveți oportunitatea să vă promovați compania, produsele și seviciile prin intermediul internetului.
Află mai mult
Video
Oferim rezultate în maximum 5 zile de la aprobarea ideii
Creăm şi promovăm videourile pe Internet, în mod original şi discret.
Află mai mult